ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара, Надзорни одбор Предузећа

С А З И В А

Редовну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 63. сједница, која ће се одржати дана 22.12.2021. године (сриједа) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Редовна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години, усвајања ревидованог Извјештаја о финансијском пословању у 2020.години, усвајања Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020. години, усвајања Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник и других питања из надлежности Скупштине акционара.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

 1. Избор предсједника Скупштине акционара
 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
 4. Разматрање и усвајање Записника са 62. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 02.07.2021. године (Материјал)
 5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 10.11.2021. године (Материјал)
 6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 09.11.2021. године (Материјал)
 7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години (Материјал)
 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о.Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020. годину (Материјал)
 9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. год. (Материјал)
 10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години (Материјал)
 11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години (Материјал)
 12. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020.г. (Материјал)
 13. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2020. години (Материјал)
 14. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину (Материјал)
 15. Разматрање и усвајање Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник (Материјал)
 16. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина”а.д. Бијељина (Материјал)
 17. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина”а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске (Материјал)

 

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 63. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА

У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 22.12.2021. године, поновљена сједница одржаће се дана 23.12.2021. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 12.12.2021. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. TЈ БИЈЕЉИНА
 2. ТЈ УГЉЕВИК
 3. ТЈ ЗВОРНИК
 4. ТЈ БРАТУНАЦ
 5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ

Службени мејл (интерно)

Службени мејл (екстерно)