УПИТНИК ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КУПАЦА
Поштовани,
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина има за циљ стално побољшање квалитета услуге коју пружа, при чему је глас купаца од изузетне важности за исправљање грешака и унапређење квалитета услуге коју Вам пружамо. Ваша мишљења, приједлози и сугестије представљају неопходну помоћ у разумијевању ваших потреба као купца електричне енергије. Стога Вас позивамо да објективно попуните овај упитник, тако што ћете постављена питања оцијенити на скали од 1 до 5. Унапријед хвала!

Oцјене: 1 - Веома лоше; 2 - Лоше; 3 - Просјечно; 4 - Добро; 5 - Веома добро.
1. Поузданост испоруке електричне енергије (уредност снабдијевања, стање дистрибутивне мреже, најављени застоји у испоруци, напонске прилике и сл.)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
2. Техничка подршка (доступност оператера за пријаву кварова на мрежи, брзина отклањања кварова и сл.)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
3. Доступност информација (информисаност о планираним застојима, бројевима телефона за пријаву квара, локацији услужног центра, начину подношења захтјева или рекламације и сл.)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
4. Очитање мјерних уређаја (тачност очитања, поштовање рокова очитања и сл.)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
5. Одзив и разумијевање (Рјешавање приговора и рекламација, реализација захтјева, доступност, разумијевање потреба корисника)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
6. Повјерење, стручност и поузданост (стручност, компетентност и спремност на правовремено реаговање лица на терену, службеника у услужном центру и других запослених са којима сте имали искуства, уважавање корисника, повјерење у извршиоце и сл.)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
7. Рачун (прегледан и јасан, достава уредна и на вријеме и сл.)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
8. Укупна оцјена (укупно гледајући како оцјењујете рад нашег Предузећа)
5. Веома добра
4. Добра
3. Просјечно
2. Лоше
1. Веома лоше
9. Квалитет услуге се у последњих годину дана по Вашем мишљењу:
Побољшао
Умањио
Остао исти
10. Приједлог или сугестија (наведите приједлог или сугестију за побољшање квалитета услуге коју Вам пружамо):
Збир два броја: 9 + 4 = *