ИЗАБЕРИТЕ ТАРИФНУ ГРУПУ:

УПУТСТВО :

Купци електричне енергије у категорији потрошње "Домаћинства 1. и Домаћинства 2.":

* Домаћинства са једнотарифним бројилом - 1. ТГ: 3,3 kW :
    (цијена KM/kWh= 0.1229 - зимска сезона и 0.0945 - љетна сезона);
       


* Домаћинства са двотарифним бројилом - 2. ТГ: 5,2 kW :
    Цијена KM/kWh= 0.1486(виша тарифа), 0,0743(нижа тарифа) ЗИМСКА СЕЗОНА ---- Цијена KM/kWh= 0.1140(виша тарифа), 0,0570(нижа тарифа) ЉЕТНА СЕЗОНА)

ИЗАБЕРИТЕ СЕЗОНУ: (Виша тарифа: 1.10. - 31.03. / Нижа тарифа: 1.04. - 30.09.)
ВРСТА БРОЈИЛА:  
Унесите количину утрошене електричне енергије (kWh)
Виша тарифа:
SAGLASNOST :
KONSTANTA:
VRŠNO OPTEREĆENJE :
AKTIVNA VIŠA : REAKTIVNA VIŠA :
AKTIVNA NIŽA : REAKTIVNA NIŽA :
Резултати прорачуна
Opis Ukupna potrošnja Korekcija VTR Konstanta Ukupno za obracun Cijena Iznos (KM) PDV (17%) Ukupno KM
Aktivna VTA -
Aktivna MTA -
Reaktivna VTR
Reaktivna MTR -
Obracunska snaga -
Naknada za podsticaj - -
-
Ukupno za naplatu - - - - -

Резултати прорачун
Опис kWh VT kWh MT kW kWh Цијена (KM/kWh) Cijena VT (KM/kWh) Cijena MT (KM/kWh) Iznos VT (KM) Iznos MT (KM) Износ (KM) ПДВ (KM) Ukupno (KM)
Утрошена електрична енергија - - - - - - - - - - - -
Обрачунска снага - - - - - - - - - - - -
Накнада за подстицај производње ел. енергије из обновљивих извора - - - - - - - - - - - -
Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу за мјерна мјеста - - - - - - - - - - - -
Укупно -

ЛЕГЕНДА :

Ukupna potrošnja VTA - Ukupna količina utrošene aktivne više električne energije izražene u kilovatsatima (kWh)
Ukupna potrošnja MTA - Ukupna količina utrošene aktivne niže električne energije izražene u kilovatsatima (kWh)
Ukupna potrošnja VTR  - Ukupna količina utrošene reaktivne više električne energije izražene u kilovarsatima (kVArh)
Ukupna potrošnja MTR - Ukupna količina utrošene reaktivne niže električne energije izražene u kilovarsatima (kVArh)
Ukupna potrošnja obračunske snage - Ukupna količina utrošene električne energije izražene u kilovatima (kW)
Korekcija VTR - Dozvoljena količina utrošene reaktivne električne energije (33% VTA u istom vremenskom periodu)
Ukupno za obračun VTA - Ukupna količina utrošene aktivne više električne energije pomnožena sa konstantom
Ukupno za obračun MTA - Ukupna količina utrošene aktivne niže električne energije pomnožena sa konstantom
Ukupno za obračun VTR - Pozitivna razlika izmedju ukupno preuzete VTR i 33% preuzete VTA u istom vremenskom periodu
Ukupno za obračun MTR - Ukupna količina utrošene reaktivne niže električne energije pomnožena sa konstatnom
Ukupno za obračun vršne snage - Ukupna količina utrošene vršne snage pomnožena sa konstantom (ako je saglasnost veća od obračunske snage, ako je manja onda se razlika doda)
Ukupno za obračun naknade - Ukupna količina utrošene aktivne električne energije (VTA + MTA)
Cijena VTA - Cijena jednog kWh električne energije po višoj tarifi u KM (0.0924)
Cijena MTA - Cijena jednog kWh električne energije po nižoj tarifi u KM (0.0462)
Cijena VTR - Cijena jednog kVArh električne energije po višoj tarifi u KM (0.0422)
Cijena MTR - Cijena jednog kVArh električne energije po nižoj tarifi u KM (0)
Cijena obračunske snage - Cijena jednog kW električne energije u KM (13.56130)
Iznos (KM) - Ukupan iznos za utrošenu električnu energiju u KM bez PDV-a
Ukupno (KM) - Ukupan iznos za utrošenu električnu energiju u KM sa PDV-om

ЛЕГЕНДА :

kW -  Obračunska snaga u kilovatima
kWh -  Ukupna količina utrošene električne energije u kilovatsatima
Cijena (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM
Iznos (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a
PDV (KM) -  Iznos PDV-a (17%)
Ukupno (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om

LEGENDA :

kWh VT -  Količina utrošene električne energije po višoj tarifi u kilovatsatima
kWh MT -  Količina utrošene električne energije po nižoj tarifi u kilovatsatima
kW  -  Obračunska snaga u kilovatima
kWh -  Ukupna količina utrošene električne energije u kilovatsatima
Cijena (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM
Cijena VT (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata elektirčne energije po višoj tarifi u KM
Cijena MT (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata električne energije po nižoj tarifi u KM
Iznos VT (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po višoj tarifi u KM bez PDV-a
Iznos MT (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po nižoj tarifi u KM bez PDV-a
Iznos (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a
PDV (KM) -  Iznos PDV-a (17%)
Ukupno (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om

ЛЕГЕНДА :

kW -  Obračunska snaga u kilovatima
kWh -  Ukupna količina utrošene električne energije u kilovatsatima
Cijena (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM
Iznos (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a
PDV (KM) -  Iznos PDV-a (17%)
Ukupno (KM)  -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om

ЛЕГЕНДА :

kWh VT -  Količina utrošene električne energije po višoj tarifi u kilovatsatima
kWh MT -  Količina utrošene električne energije po nižoj tarifi u kilovatsatima
kW  -  Obračunska snaga u kilovatima
kWh -  Ukupna količina utrošene elektirčne energije u kilovatsatima
Cijena (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata električne energije u KM
Cijena VT (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata elektirčne energije po višoj tarifi u KM
Cijena MT (KM/kWh) -  Cijena jednog kilovatsata električne energije po nižoj tarifi u KM
Iznos VT (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po višoj tarifi u KM bez PDV-a
Iznos MT (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije po nižoj tarifi u KM bez PDV-a
Iznos (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM bez PDV-a
PDV (KM) -  Iznos PDV-a (17%)
Ukupno (KM) -  Ukupan iznos za utrošenu količinu električne energije u KM sa PDV-om