ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Поштовани купци,

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулаторна комисија) је 11. децембра 2014. године донијела Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Правилник), Службени гласник РС, број 117/14, којим се прописује начин снабдијевања купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској, чиме су сви купци електричне енергије почев од 01. јануара 2015. године стекли статус квалификованог купца, што значи да имају право и могућност изабрати свог снабдјевача електричном енергијом, односно по слободном избору бирати најповољнију понуду за снабдијевање електричном енергијом. Отварањем тржишта електричне енергије заинтересовани снабдјевачи квалификованих купаца почеће да оглашавају и рекламирају своје услове продаје електричне енергије свим купцима, а листа свих снабдјевача квалификованих купаца је објављена на интернет страници Регулаторне комисије (www.reers.ba) и доступна у нашим услужним центрима. Поред могућности слободног избора новог снабдјевача од 01. јануара 2015. године, квалификовани купци се могу, ако не изаберу новог снабдијевача, наставити снабдијевати електричном енергијом код ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина у оквиру јавног и резервног снабдијевања.

Купац из категорије домаћинства и мали купац (купци чији су објекти прикључени на 0,4 kV напону и чија годишња потрошња по мјерном мјесту не прелази 35.000 kWh) који не изабере новог снабдјевача квалификованих купаца има право да купује електричну енергију од јавног снабдјевачa, тј. да се снабдијева електричном енергијом у систему универзалне услуге, гдје на снази остаје постојећи Уговор о снабдијевању, а цијену снабдијевања ових купаца и даље утврђује Регулаторна комисија на исти начин, као и до 01. јануара 2015. године.

Квалификовани купци који не спадају у категорију малих купаца или домаћинстава, а који нису изабрали новог снабдјевача, имају право да се наставе снабдијевати код досадашњег снабдјевача и то до 30. јуна 2015. године и под истим условима који су важили до 01. јануара 2015. године, након чега прелазе или на снабдијевање на отвореном тржишту или на резервно снабдијевање (уз обавезу закључења уговора о резервном снабдијевању), у складу са одредбама Правилника. Цијена резервног снабдијевања, коју одређује резервни снабдијевач, утврђује се у складу са методологијом прописаном Правилником.

Дјелатности јавне услуге и резервног снабдијевања, до доношења закона или другог прописа којим ће се регулисати одређивање јавног и резервног снабдјевача, на подручју које дистрибутивно покрива обавља ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина.

Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача објављен је на WEB страници Предузећа www.elektrobijeljina.com и доступан је у нашим услужним центрима.

С поштовањем, 
Сектор снабдијевања - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

 

Прилог:

1. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - ПРАВИЛНИК О СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПАК ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА

2. ПРАВИЛНИК О СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПАК ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА

3. РЕГИСТАР СНАБДЈЕВАЧА КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ