ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Тарифни ставови који су ступили на снагу 01.05.2016. године. Све цијене су без ПДВ-а.

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској су следећи:

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу за мјерна мјеста (обратити пажњу на износ накнаде по мјерном мјесту од 2,48 КМ).

Напомена:

 • За тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 кV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, обрачунска снага износи:
  • Остала потрошња на ниском напону 2. и 3. ТГ: 5 kW
  • Остала потрошња на ниском напону 6. и 7. ТГ: 7 kW
  • Домаћинства са једнотарифним бројилом - 1. ТГ: 3,3 kW
  • Домаћинства са двотарифним бројилом - 2. ТГ: 5,2 kW
 • 1 ТГ – Крајњи купци у категорији Остала потрошња на 0,4 kV напону код којих се обрачунска снага утврђује мјерењем вршне снаге а активна електрична енергија мјери двотарифним бројилом.
 • Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 01. oктобра до 31. марта
 • Tарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 01. aприла до 30. cептембра
 • Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06:00 до 22:00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена.
 • Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22:00 до 06:00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедељка у 06:00 (07:00) часова.
 • Средњи дневни тарифни ставови (СТ) се примјењују за мјерна мјеста са једнотарифним бројилом и за мјерна мјеста са двотарифним бројилом код којих се обје тарифе (ВТ и МТ) фактуришу по цијенама за једнотарифно мјерење, уколико мјерно мјесто припада 1. Тарифној групи.

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система (дистрибутивна мрежарина):

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ