ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Тарифни ставови који су ступили на снагу 01.05.2016. године. Све цијене су без ПДВ-а.

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској су следећи:

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу за мјерна мјеста (обратити пажњу на износ накнаде по мјерном мјесту од 2,48 КМ).

Напомена:

 • За тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 кV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, обрачунска снага износи:
  • Остала потрошња на ниском напону 2. и 3. ТГ: 5 kW
  • Остала потрошња на ниском напону 6. и 7. ТГ: 7 kW
  • Домаћинства са једнотарифним бројилом - 1. ТГ: 3,3 kW
  • Домаћинства са двотарифним бројилом - 2. ТГ: 5,2 kW
 • 1 ТГ – Крајњи купци у категорији Остала потрошња на 0,4 kV напону код којих се обрачунска снага утврђује мјерењем вршне снаге а активна електрична енергија мјери двотарифним бројилом.
 • Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 01. oктобра до 31. марта
 • Tарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 01. aприла до 30. cептембра
 • Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06:00 до 22:00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена.
 • Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22:00 до 06:00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедељка у 06:00 (07:00) часова.
 • Средњи дневни тарифни ставови (СТ) се примјењују за мјерна мјеста са једнотарифним бројилом и за мјерна мјеста са двотарифним бројилом код којих се обје тарифе (ВТ и МТ) фактуришу по цијенама за једнотарифно мјерење, уколико мјерно мјесто припада 1. Тарифној групи.

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система (дистрибутивна мрежарина):

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ