ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

13. октобар 2017. || НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА - РЈ ВЛАСЕНИЦА И РЈ БРАТУНАЦ.


13. септембар 2017. || ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ


07. септембар 2017. || НАБАВКА УСЛУГА ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА


07. септембар 2017. || НАБАВКА ДОДАТНИХ УСЛУГА ПРОШИРЕЊА АММ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА


август 2017. || ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


август 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИНТЕРВЕНТНУ НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ТС 35/10 kV БРАТУНАЦ 2


мај 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


мaj 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА (ПОНОВЉЕНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЛОТ 3) ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


март 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


фебруар 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ БРОЈИЛА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


јануар 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА - НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРА „JOHN DEERE“ КОД ОВЛАШТЕНОГ СЕРВИСЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


фебруар 2015. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА МХЕ

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ