ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

22. април 2019. || ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


31. јул 2018. || НАБАВКА УСЛУГЕ ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА


12. јул 2018. || ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА


04. јул 2018. || ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА


31. maj 2018. || ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


23. фебруар 2018. || ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


16. новембар 2017. || НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ТС: ТРАНСФОРМАТОРСКИ ИЗОЛАТОРИ, БИМЕТАЛНИ ТЕРМОМЕТРИ, РЕЛЕЈИ И ИНВЕРТЕРИ


13. октобар 2017. || НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА - РЈ ВЛАСЕНИЦА И РЈ БРАТУНАЦ.


13. септембар 2017. || ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ


07. септембар 2017. || НАБАВКА УСЛУГА ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА


07. септембар 2017. || НАБАВКА ДОДАТНИХ УСЛУГА ПРОШИРЕЊА АММ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА


август 2017. || ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


август 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИНТЕРВЕНТНУ НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ТС 35/10 kV БРАТУНАЦ 2


мај 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


мaj 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА (ПОНОВЉЕНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЛОТ 3) ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


март 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


фебруар 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ БРОЈИЛА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


јануар 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА - НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРА „JOHN DEERE“ КОД ОВЛАШТЕНОГ СЕРВИСЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


фебруар 2015. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА МХЕ

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ