ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНЗУМУ (31.12.2016.)

Површина: 3.696,57 km

Укупан број мјерних мјеста: 110.741

Укупан број купаца: 109.938

Годишња набављена електрична енергија: 788.590 MWh

Годишња потрошња електричне енергије:726.148 MWh

Максимално неистовремено вршно оптерећење конзума: 131,059 MW (децембар 2016. године)

Укупан број домаћинстава: 102.319

Просјечна годишња потрошња - домаћинства: 3.624 kWh

Просјечна мјесечна потрошња - домаћинства: 302 kWh

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ (31.12.2016.)

Укупан број трафо-станица 110/x kV:  9
Инсталисана снага трафо-станица 110/x kV: 324,5 MVA
Укупан број трафо-станица 35/10 kV:  25
Инсталисана снага трафо-станица 35/10 kV:  206,60 MW
Дужина далековода 35 kV: 238,67 km
Укупан број трафо-станица x/0,4 kV:  1.585
Инсталисана снага трафо-станица x/0,4 kV:  344,11 MW
Дужина водова 10(20) kV:  1.930,33 km
Дужина водова 0,4 kV: 4.186,13 km
Дужина прикључака крајњих купаца (процјена): 2.908,93 km

 

БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА И ИНСТАЛИСАНА СНАГА

РЈ 110/x kV* 35/10 kV  x/0,4 kV Укупно
Број ТС Sins MVA Број ТС Sins MVA Број ТС Sins MVA Број ТС* Sins MVA*
РЈ Бијељина 4 165,0 7 76,0 511 145,0 518 221,0
РЈ Угљевик 1 20,0 2 20,0 230 39,3 232 59,3
РЈ Зворник 2 51,5 6 52,0 281 60,0 287 112,0
РЈ Братунац 1 60,0 5 44,0 299 56,7 304 100,7
РЈ Власеница 1 28,0 5 14,6 264 43,2 269 57,8

* - TS 110/x kV нису у власништву ЗЕДП "Електро-Бијељина" а. д. Бијељина, па нису ни приказане у укупном броју и инсталисаној снази ТР

 

ДУЖИНА ДАЛЕКОВОДА ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (km)

РЈ 35 kV 10 kV  0,4 kV Прикључци Укупно
РЈ Бијељина 41,9 580,1 1.319,9 1.372,3 3.314,2
РЈ Угљевик 32,4 290,2 801,9 538,2 1.662,6
РЈ Зворник 32,2 283,9 708,0 426,0 1.450,0
РЈ Братунац 51,4 412,3 554,2 289,4 1.307,4
РЈ Власеница 82,8 363,9 802,2 283,0 1.529,9

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ