ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Овдје можете пронаћи документе у ПДФ формату из категорије:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ И УГОВОРИ


 

1. КУПЦИ У ПОСТУПКУ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

2. РЕДОСЛИЈЕД РАДЊИ ОД ЗАХТЈЕВА ДО ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

3. ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЛОКАЦИЈУ

4. САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ

5. ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ КРАЈЊЕГ КУПЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДОМАЋИНСТВА

6. РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКАТ КРАЈЊЕГ КУПЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДОМАЋИНСТВО 

7. ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА НИСКОМ НАПОНУ

8. РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКАТ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА НИСКОМ НАПОНУ

9. ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ

10. РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТКСОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ

11.ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ И ГРАДИЛИШТА

12. РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНEРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ/ГРАДИЛИШТЕ

13. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

14. УГОВОР О ПРИСТУПУ МРЕЖИ

15. ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИКЉУЧКУ

16. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЦЕЊЕ ОБЈЕКТА СА ИЗЈАВОМ О ПРЕУЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ

17. ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКАТ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА СН

18. РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКАТ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА СН

19. УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ СТАНДАРДНИМ ПРИКЉУЧКОМ

20. УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ НЕСТАНДАРДНИМ ПРИКЉУЧКОМ

21. УГОВОР О УСТУПАЊУ УГОВОРА О СНАБДИЈЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И УГОВОРА О ПРИСТУПУ МРЕЖИ

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ