ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Овдје можете пронаћи и преузети документе у ПДФ формату из категорије:

ОСТАЛО


 

1. ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ НА НИСКОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

2. УПУТСТВО О ПРИКЉУЧЕЊУ КРАЈЊИХ КУПАЦА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

3. МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ И САРАДЊИ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈИ ЛОКАЦИЈА/ОБЈЕКАТА РЕАЛИЗОВАНОГ ПОВРАТКА

4. СПОРАЗУМ О ПОНОВНОМ ПРИКЉУЧЕЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ПОВРАТНИКА НА ЕЛ. МРЕЖУ У БИХ

5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И КОМУНИКАЦИОНИХ УРЕЂАЈА ЗА БРОЈИЛА

6. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА И ДОКУМЕНТОВАЊА НЕОВЛАШТЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  *

7. ЗАКОН О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ - ("Службени гласник РС" бр. 08/08 пречишћени текст)

8. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ - ("Службени гласник РС" бр. 34/09)

9. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ - ("Службени гласник РС" бр. 92/09)

10. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ - ("Службени гласник РС" бр. 01/11)

11. ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ - ("Службени гласник РС" broj 49/09)

12. ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

13. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА

14. ИСПРАВКА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ТАЧКЕ

15. ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА ДРВЕНИХ СТУБОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА - 01.08.2018. године

16. НАБАВКА БЕТОНСКИХ СТУБОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 10.08.2018. године

17. НАБАВКА САМОНОСИВОГ КАБЛОВСКОГ СНОПА (НН) ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП ,,ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 20.09.2018. године

18. НАБАВКА УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, СУЗБИЈАЊА ЗМИЈЕ И ОСА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА 21.09.2018. године

19. ДОДАТНА ИСПОРУКА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА 1.10.2018. године

20. ИНТЕРВЕНТНЕ УСЛУГЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА КОМУНАЛНИХ ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА 17.4.2019. године

21. НАБАВКА ПРЕДШТАМПАНИХ КОВЕРАТА СА УСЛУЖНИМ КОВЕРТИРАЊЕМ РАЧУНА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА 15.4.2019. године

22. НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ ТУРБОАГРЕГАТА – ОБРАДЕ ЗАМАЈЦА И ВРАТИЛА ТУРБИНЕ ЗА АГРЕГАТ 1 У МХЕ ТИШЧА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА - РАДНА ЈЕДИНИЦА ВЛАСЕНИЦА 22.4.2019. године

23. УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. 22.4.2019. године

24. НАБАВКА УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЗЕДП ,,ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА 18. јун 2019.td-konsultant2019.pdf

25. НАБАВКА УСЛУГА KОНСУЛТАНТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРЕДИТА ЕБРД ЗА ПЕРИОД 2019. - 2021. 16. август 2019.

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ