ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 5696 /2015- NO/XV-5. od 09.12.2015. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

 

S A Z I V A

 

Vanrednu Skupštinu akcionara, MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 44. sjednica, koja će se održati dana 18.01.2016. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Ppeduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.

Vanredna Skupština akcionara se saziva radi raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje -ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

 

D n e v n i   r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice redovne Skupštine akcionara od 25.09.2015. godine (Materijal)

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro- Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

8. Razno

 

Prijedlog Odluka za 44. SA 

 

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi 18.01.2016. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 19.01.2016. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 08.01.2016. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.

Akcionari mogu glasati pisanim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

NADZORNI ODBOR


Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ