ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

На основу члана 57. Статута ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, члана 6, 7. и 9. Правилника о поступку јавне продаје покретности у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број 1928/2012-в.д. НО/LXXXIII-3 од 05.04.2012. године, у смислу реализације Одлуке Управе Предузећа број: 3383/20-УП/91-5.4. од 22.07.2020. године, Комисија за јавну продају отписаних возила расписује

ОГЛАС

о продаји отписаних возила ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина путем усменог јавног надметања (лицитације)

 

IПредмет продаје

Предмет продаје су отписана моторна возила ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина и то:

 1. “ZASTAVA RIVAL”, година производње 2009, регистарских ознака E94-E-750, број шасије: “ ZCFC40710Z016236 ”, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 3.330,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)
 1. “ZASTAVA YUGO”, година производње 2006, регистарских ознака K39-A-936, број шасије: “VX1145A0001101575”, нерегистровано у неисправном стању
 • Почетна цијена 200,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )
 1. “ZASTAVA YUGO”, година производње 2007, број шасије: ”VX114A0001101767”, регистарских ознака 408-M-743, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 380,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )
 1. “ZASTAVA RIVAL”, година призводње 2002, број шасије: “ZCFC357010Z013724”, регистарских ознака: 590-M-733, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 3.540,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)
 1. “ŠKODA FELICIA”, година производње 2000, број шасије: “TMBEGF614Y0011933”, регистарских ознака E79-J-941, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 670,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а)
 1. “LADA 111”, година производње 2004, број шасије: “XTA21113040177513”, регистарских ознака 510-M-522 нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 380,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )
 1. “IVECO RIVAL”, година производње 2000, број шасије: “ZCFC357010Z013188” регистарских ознака A32-E-521, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 2.970,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)
 1. “ZASTAVA RIVAL”, година производње 1997, број шасије: “ZCFC357010Z011685” регистарских ознака 026-T-131, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 2.950,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)
 1. “LADA NIVA”, година производње 2009, број шасије: “XTA21214091939231”, регистарских ознака O67-T-477, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 180,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)
 1. “LADA 111”, година производње 2005, број шасије: “XTA21114050201495”, регистарских ознака E14-O-389, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 380,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )
 1. “ŠKODA FELICIA”, година производње 2000, број шасије: TMBEGF613Y5204669”, регистарских ознака E27-M-370, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 600,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )
 1. “ZASTAVA IVECO RIVAL”, година производње 1999, број шасије: “ZCFC356010Z012782”, регистарских ознака M23-T-113, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 2.730,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

 
 

II Право учешћа на јавној продаји

Право учешћа на јавној продаји – лицитацији, имају сва заинтересована физичка и правна лица која изврше уплату 10% од почетне вриједности цијене моторног возила на благајни Предузећа и доставе Комисији доказ о уплати кауције најкасније 05.10.2020.  године до 12:00 часова, уз назнаку на које моторно возило  се односи уплата.

Учесници лицитације који нису понудили најповољнију понуду имају право на поврат средстава уплаћених на благајни, на име кауције, одмах по завршетку лицитације.

 

III Дан и мјесто одржавања лицитације

Лицитација – усмено јавно надметање, ће се обавити дана 06.10.2020. године у пословним просторијама ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97. Бијељина, са почетком у 11,00 часова.

 

IV Увид у моторна возила

Увид у моторна возила под редним бројем од 1 до 11  се може извршити у кругу  објекта РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина у Рејону Драгаљевац.

За возило под редним бројем 12 –  увид се може извршити у кругу  објекта РЈ „Електродистрибуција“ Братунац.

Увид у сва моторна возила може се извршити сваког радног дана у времену од 11,00 до 15,00 часова

 

V Начин и услови плаћања купопродајне цијене

Понуђач чија је понуда најприхватљивија извршиће исплату куповне цијене умањене за износ уплаћене кауције на текући рачун Предузећа најкасније у року од осам дана од извршене јавне продаје.

Након достављања доказа о уплати и закључивања уговора о купопродаји купац има право на преузимање купљеног возила.

 

VI Остале информације

Моторна возила која су предмет лицитације продају се по виђењу у нађеном стању. Накнадне рекламације на купљена возила неће бити уважене.

 

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити непосредно ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина на контакт телефон број: 066/586-972.

 

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејони Драгаљевац и Дворови.

РЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 303 трафо станица и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ