ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Због радова "Електропреноса БиХ" на ТС 110/x kV "Бијељина 1" и радова "Електро-Бијељине" на 10 kV далеководима "Економија", и "Јања стара",у недељу 9. јуна, у времену од 8 до 18 часова, без електричне енергије биће око 2.000 купаца и то у насељима, Стара циглана, затим купци у улици Лазе Костића, Пантелинска, Стефана Дечанског, дијелу улице Светозара Ћоровића, као и у неколико прападајућуих улица поменутим.

 

Истовремено, због годишњег ремонта ТС 35/10 kV "Бијељина IV",у недељу ће у периоду од 8 до 18 часова, без електричне енергије бити купци који се снабдијевају са следећих  10 kV далековода: “Раскршће 2”, “Филип Вишњић”, “Пучиле”, “Патковача” и “Гвоздевићи”.

У поменутом временском интервалу, без електричне енергије биће око 5.500 купаца у насељима Гвоздевићи, Томбак, Богдановића плац, дијелу улица Галац, Лозничка и Филипа Вишњића, затим у неколико мањих припадајућих улица, као и у насељеним мјестима, Патковача, Пучиле и Голо Брдо.

С обзиром на почетак обимнијих радова у ТС 110/x kV "Бијељина 1" која је у власништву "Електропреноса БиХ", чија ће прва фаза трајати два мјесеца, радници "Електро-Бијељине" ће купце који се снабдијевају са припадајућих далековода поменутој трафо станици, снабдијевати из алтернативних праваца.

Уколико у том периоду дође до одређених проблема на мрежи, не можемо гарантовати поузданост у снабдијевању електричном енергиом, те стога молимо купце за разумијевање.

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ