ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

На основу члана 57. Статута ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, члана 6, 7. и 9. Правилника о поступку јавне продаје покретности у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број 1928/2012-в.д. НО/LXXXIII-3 од 05.04.2012. године, у смислу реализације Одлуке Управе Предузећа број: 7282/18-УП/7.-8.1. од 26.12.2018. године, Комисија за јавну продају отписаних возила расписује

 

ОГЛАС

о продаји отписаних возила ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина путем поновљеног усменог јавног надметања (лицитације)

 

I Предмет продаје

Предмет продаје су отписана моторна возила ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина и то:

 

 1. “PEUGEOT 607”, година производње 2008, регистарских ознака 779-K-327, број шасије: “ VF39UUHZJ92237330 ”, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 4.280,00 КМ
 1. Камионска приколица, година производње 1991, регистарских ознака: нема, број шасије: нема, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 375,00 КМ
 1. “VOLKSWAGEN PASSAT”, година производње 1988, број шасије: ”WVWZZZ33ZJE077151”, регистарских ознака J31-О-551, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 440,00 КМ
 1. “SKODA FELICIA”, година призводње 2000, број шасије: “TMBEHH613Y5204209”, регистарских ознака К45-О-689, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 405,00 КМ
 1. “VW TRANSPORTER”, година производње 1995, број шасије: “WV2ZZZ70ZTX209914”, регистарских ознака 386-M-818, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 2.490,00 КМ
 1. “VW GOLF”, година производње 1989, број шасије: “WVWZZZ1GZLW080338”, регистарских ознака 386-M-819 нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 340,00 КМ
 1. “LADA NIVA”, година производње 2007, број шасије: “XTA21214071837725” регистарских ознака K88-E-474, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 570,00 КМ
 1. “TAM 80”, година производње 1991, број шасије: “VZ2080050MTT00319” регистарских ознака М23-Т-114, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 2.920,00 КМ
 1. “VW PASSAT”, година производње 1992, број шасије: “WVWZZZ31ZNE268527”, регистарских ознака 862-Ј-189, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 730,00 КМ
 1. “LADA NIVA”, година производње 2005, број шасије: “XTA21214051784545”, регистарских ознака J91-E-019, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 400,00 КМ
 1. “TAM 90”, година производње 1997, број шасије: “ZX2090050TTT05200”, регистарских ознака 870-J-928, нерегистровано, у неисправном стању
 • Почетна цијена 3.260,00 КМ

 

 II Право учешћа на јавној продаји

Право учешћа на јавној продаји – лицитацији, имају сва заинтересована физичка и правна лица која изврше уплату 10% од почетне вриједности цијене моторног возила на благајни Предузећа и доставе Комисији доказ о уплати кауције најкасније 08.02.2019.  године до 12:00 часова, уз назнаку на које моторно возило  се односи уплата.

Учесници лицитације који нису понудили најповољнију понуду имају право на поврат средстава уплаћених на благајни, на име кауције, одмах по завршетку лицитације.

 

III Дан и мјесто одржавања лицитације

 

Лицитација – усмено јавно надметање, ће се обавити дана 11.02.2019. године у пословним просторијама ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97. Бијељина, са почетком у 11,00 часова.

 

IV Увид у моторна возила

 Увид у моторна возила под редним бројем 1 - “PEUGEOT 607”,  под редним бројем 2 -  Камионска приколица, под редним бројем 3 -  “VW PASSAT”, под редним бројем 4 - “SKODA FELICIA”, под редним бројем 5 - “VW TRANSPORTER”и под редним бројем 6 - “VW GOLF”  може се извршити у кругу пословног објекта  РЈ “Електродистрибуција” Бијељина.

За возила под редним бројем 7 – “LADA NIVA” и под редним бројем 9 - “VW PASSAT” увид се може извршити у кругу  објекта РЈ „Електродистрибуција“ Братунац.

За возило под редним бројем 8 – “TAM 80” увид се може извршити у кругу  објекта РЈ „Електродистрибуција“ Власеница.

За возила под редним бројем 10 – “LADA NIVA”  и под редним бројем 11 - “TAM 90” увид се може извршити у кругу  објекта РЈ „Електродистрибуција“ Зворник.

Увид у сва моторна возила може се извршити сваког радног дана у времену од 11,00 до 15,00 часова

 

V Начин и услови плаћања купопродајне цијене

 

Понуђач чија је понуда најприхватљивија извршиће исплату куповне цијене умањене за износ уплаћене кауције на текући рачун Предузећа најкасније у року од осам дана од извршене јавне продаје.

Након достављања доказа о уплати и закључивања уговора о купопродаји купац има право на преузимање купљеног возила.

 

VI Остале информације

Моторна возила која су предмет лицитације продају се по виђењу у нађеном стању. Накнадне рекламације на купљена возила неће бити уважене.

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити непосредно ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина на контакт телефон број: 066/189-602.

 

За ЗЕДП "Електро – Бијељина" а.д. Бијељина

Предсједник Комисије: Горан Марковић, дипл. инж.саобраћаја

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ