ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Упитник за испитивање задовољства купаца
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Упитник за испитивање задовољства купаца
AНКЕТА!
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

У оквиру Службе управљања дистрибутивним системом обављају се послови оперативног управљања средњенапонском дистрибутивном мрежом на територији тринаест градова и општина сјевероисточног дијела Републике Српске, односно на подручју Радних јединица Бијељина, Угљевик, Зворник, Братунац и Власеница.

Која су то одјељења која чине Службу управљања дистрибутивним системом“?

Послове управљања дистрибутивном мрежом обавља 10 запослених радника распоређених у 2 одјељења и то: Одјељење диспечерских послова (Диспечерски центар) - 7 радника и Одјељење за техничку подршку Диспечерском центру - 2 радника и руководилац службе.

 

-Каква је кадровска структура унутар Службу управљања дистрибутивним системом?

Имајући у виду важност, сложеност, те специфичне захтјеве послова у Служби управљања дистрибутивним системом, треба нагласити да су руководиоци службе и одјељења високообразовани кадрови техничке струке, дипломирани инжењери електротехнике. Главни и дежурни диспечери су радници са IV и V степеном стручне спреме са изузетним радним искуством и широким знањима у области одржавања дистрибутивне мреже. Управо захваљујући оваквој кадровској структури, Служба је у могућности да одговори свим захтјевима и изазовима који се свакодневно појављују и поред чињенице да Предузеће не располаже савременим техничким алатима и опремом који су увелико постали стандард за квалитетно управљање и надзор дистрибутивним мрежама.

 

-Које послове обављају запослени у Служби управљања дистрибутивним системом?

Непрекидан надзор и управљање дистрибутивном мрежом средњег напона, 10 и 35 кV напонског нивоа у редовним и хаваријским ситуацијама.

Реализација пројекта система даљинског надзора и управљања (SCADADMS/OMS), тренутно најважнијег пројекта на нивоу нашег Предузећа и Холдинга, чија је имплементација практично почела средином прошле године, а коначна реализација овог пројекта је планирана у наредне три године.

Координација рада с другим центрима управљања (Независни оператор система Босне и Херцеговине НОС, Оперативно подручје Електропреноса БиХ - Тузла, Дистрибутивни центри управљања сусједних диструбутивних предузећа (Брчко Дистрикт, Тузла, Лозница, ХЕ Мали Зворник)).

 

Служба управљања дистрибутивним системом је организациона цјелина чији је рад организован непрекидно 24 сата, сваког дана у години.

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ