ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Служба IMS је служба интегрисаног система менаџмента, система менаџмента квалитетом QMS и система менаџмента животном средином EMS. Организациону структуру службе IMS чине руководилац службе IMS и два стручна сарадника за IMS.

 

КОЈЕ АКТИВНОСТИ СУ ОБУХВАЋЕНЕ ДЈЕЛОВАЊЕМ СЛУЖБЕ IMS?

Служба IMS, уз сагласност највишег руководства ЗЕДП” Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, успоставља, примјењује, одржава и стално побољшава IMS у складу са захтјевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001.“

 

У СКЛАДУ СА КОЈИМ ДОКУМЕНТИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РАД СЛУЖБЕ IMS?

Рад службе IMS се реализује у складу са важећим захтјевима ISO стандарда, Пословником IMS-а, процедурама, упутствима, законским прописима и осталим документима Предузећа.“

 

КОЈЕ СЕРТИФИКАТЕ ИМА ЗЕДП ”ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА?

ЗЕДП” Електро-Бијељина” а.д. Бијељина има уведена два стандарда, за шта посједује издате сертификате и то EN ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом и EN ISO 14001 - систем менаџмента животном средином.“

 

ШТА ДЕФИНИШУ УСВОЈЕНИ ПОСЛОВНИК, ПРОЦЕДУРЕ И УПУТСТВА?

Усвојени Пословник IMS-а, процедуре и упутства, јасно описују активности које се односе на одређени процес у Предузећу, као и одговорности за одабрани процес. У поменутим документованим информацијама дати су формулари, које су сви запослени дужни користити у свом раду.“

 

ШТА МЕНАЏМЕНТ ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ IMS-а?

Највише руководство утврђује и обезбјеђује ресурсе који су потребни за успостављање, примјену, одржавање и стално побољшавање IMS-а. Утврђује и обезбјеђује особе неопходне за ефективну примјену система, инфраструктуру као и свјесност запослених о политици квалитета и политици животне средине и свог доприноса ефективности система управљања квалитетом и система менаџмента животном средином.“

 

Највише руководство ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина показује велику подршку и посвећеност у односу на систем управљања квалитетом и систем менаџмента животном средином, али и заинтересованост за увођење стандарда 50001 - Системи менаџмента енергијом као и 27001 - Системи менаџмента безбjедношћу информација, у наредном периоду.“

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејони Драгаљевац и Дворови.

РЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 303 трафо станица и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ