ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Радна јединица “Електродистрибуција” Власеница послује у оквиру ЗЕДП-а “Електро-Бијељина” АД Бијељина. РЈ “Електродистрибуција” Власеница се бави снабдијевањем, дистрибуцијом и производњом електричне енергије, на територији која обухвата подручје општинa Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи. У њеној организационој структури се налази пет пословница: ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

 

 

- На који начин је организована РЈ “Електродистрибуција“ Власеница и који је број потрошача који се из ваше Радне јединице снабдијева електричном енергијом?

 

Радна јединица „Електродистрибуција“ Власеница има првенстрвено за циљ остварење што стабилнијег и квалитетнијег снабдијевања електричном енергијом крајњих купаца и смањење дистрибутивних губитака. РЈ “Електродистрибуција“ Власеница покрива територију четири општине: Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, што чини око 1056,8 km² простора. Радна јединица “Електродистрибуција“ Власеница послује преко својих пет пословних јединица: ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Шековићи, ПЈ Хан Пијесак и ПЈ Мале Хидроелектране (Власеница и Тишча), што је чини једином РЈ у саставу Предузећа са производњом електричне енергије. Тренутно Радна јединица „Електродистриуција“ Власеница снабдијева 12908 купаца, са укупном дужином мреже око 1283 km, од чега је 82,5 km 35kV СН водова, 400 km 10kV СН водова, 800 km НН мреже и 280 трафостаница.“

 

 

- Поред снабдијевања и дистрибуције електричне енергије, чиме се РЈ “Електродистрибуција” Власеница још бави?

 

Поред дјелатности снабдијевања и дистрибуције електричне енергије, РЈ “Електродистрибуција Власеница обавља и друге активности које служе што квалитетнијем обављању електродистрибутивне дјелатности, а то су изградња и одржавање електроенергетских објеката. Радна јединица “Електродистрибуција“ Власеница тежи да прати тржишне и технолошке трендове, те у том смислу предузима кораке уградње и увођења у систем даљинског очитања бројила и уградње индикатора квара на СН надзеним водовима. Радна јединица “Електродистрибуција“ Власеница редовно спроводи активности кa испуњењу циљева квалитета РЈ и Предузећа, акционог плана за смањење дистрибутивних губитака. У протеклoм периоду је остварена наплата од 103,24 %, а дистрибутивни губитци смањени на 8,41 %. Радна јединица „Електродистрибуција“ Власеница обавља и дјелатност производње електричне енергије у МХЕ Власеница (2х650 кVA) и МХЕ Тишча (2х1,32 МVA).“

 

 

- Које су планиране инвестиције РЈ Електродистрибуције“ Власеница?

 

У циљу успјешнијег функционисања електроенергетског система и задовољства крајњих купаца на подручју РЈ „Електродистрибуција“ Власеница, планира се реконструкција постојећих ЕЕО и изградња нових ЕЕО, ради што квалитетнијег снабдијевања и испоруке електричне енергије. Неке од најзначајнијих инвестиција за ову годину су изградња ДВ 10kV Тугово 2 – Игришта 2, реконструкција ДВ 10 кV Папарћа, ДВ 10kV Власеница из ХЕ Власеница, замјена дотрајалих НН ормара на трафостаницама и изградња НН мрежe у дужини од 24 km. Планирана је и изградња ТС 10/0,4 kV Taбана са прикључним далеководом и НН расплетом, чиме ће бити ријешен проблем напајања крајњих купаца са ТС Градина која се не налази у центру конзума са становишта дужина НН излаза, а ни оптерећења, као и други објекти који су у ребалансу плана инвестиција за 2017. годину.“

 

 

-На који начин остварујете веће задовољство ваших купаца?

 

Данас скоро сваку дјелатност карактерише велика конкуренција. Свједоци смо да на наше електроенергетско тржиште полако, али сигурно долази до увођења конкуренције, гдје је веома битно мишљење наших купаца, а самим тим и праћење задовољства купаца. Метод за праћење задовољства купаца у Радној јединици „Електродистрибуција“ Власеница, тачније у свим услужним центрима пословних јединица је путем анкетних упитника, гдје имамо за циљ што већи одзив купаца због објективнијег приказа квалитета услуга. Радна јединица “Електродистрибуција“ Власеница перманентно прати задовољство купаца и улаже максималне напоре да се евентуално настало незадовољство купаца изазвано испоруком електричне енергије, односом запослених у РЈ или неким другим разлогом, сведе на најмањи могући ниво. Реагујемо на приговоре крајњих купаца, мјесних заједница, успостављамо добре партнерске односе са локалним заједницама, привредницима са наше регије и свим купцима електричне енергије, а у циљу постизања што већег нивоа квалитета услуга.

 

Све активности Радне јединице “Електродистрибуција” Власеница су усмјерене ка побољшању квалитета снабдијевања потрошача електричном енергијом, те заначајном учешћу у што бољем пословању нашег Предузећа.

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ