ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

2017. година остаће значајна у правном поретку Републике Српске као година у којој је донесен Кривични законик, као системски закон из кривично-правне области који на свеобухватан начин регулише ову област и умногоме, кодификујући кривично законодавство, олакшава рад свих субјеката у правном систему. Многи правни поретци не могу да се похвале кодификацијом кривичног законодавства, као што је то учињено у Републици Српској. Кривични законик Републике Српске објављен је 10.07.2017. године а ступио је на снагу 18.07.2017 године.

 

- Шта нам можете рећи о доношењу новог Кривичног законика?

„Пред нама је период практичне примјене Кривичног законика, са свим консеквенцама које иста доноси. Новим закоником предвиђен је низ нових кривичних дјела, међу којима је нама нарочито интересантно кривично дјело Крађа електричне енергије или природног гаса, као новост у самом Кривичном законику. Досадашње позитивно законодавство третирало је ово кривично дјело у споредном кривичном законодавству (lex specialis), те законодавчева интенција уврштавања овог кривичног дјела у кодификацију кривичног законодавства свједочи о значају превенције овог облика недопуштеног понашања, али и потреби репресивнијег приступа у кажњавању починилаца овог кривичног дјела.“

- На који начин сматрате да ће казне предвиђене новим Кривичним закоником утицати на ваше купце?

„Надамо се да ће, строжије санкције предвиђене новим Кривичним закоником прије свега превентивно утицати на купце и одравратити их од чињења овог кривичног дјела, те подстаћи на савјесно трошење електричне енергије.”

- Када је ријеч о правним пословима, чему посвећујете посебну пажњу?

„У протеклом периоду ЗЕДП „Електро-Бијељина“, посебну пажњу посветила је споразумном рјешавања спорова са купцима и другим пословним сарадницима. У том смислу, користећи алтернативне начине рјешавања спорова, прије свега медијацију, успјели смо ријешити десетине спорова на ефикасан и рационалан начин. Путем медијације, остварили смо наплату својих потраживања од највећих дужника, уважавајући њихове реалне могућности, те без вођења, често неекономичних и дугих судских спорова, обезбједили извршну исправу за потенцијално покретање извршних поступака. На овај начин, ЗЕДП „Електро-Бијељина“ показала је и нарочит сензибилитет у разумијевању проблема са којима се наши купци сусрећу, а са друге стране одговоран приступ и домаћинско пословање приликом вођења рачуна о наплати наших потраживања. Реализација постигнутих споразума у поступку медијације је веома успјешна (преко 95 %) те ћемо и у будућности настојати, гдје год је то могуће, постићи споразум о наплати наших потраживања према купцима електричне енергије.“

- У последње вријеме примјетна је много већа заступљеност „Електро-Бијељинеу модерним медијима. Кажите нам нешто о томе

„У фокусу нашег рада јесте прије свега задовољство купаца електричне енергије, те смо у том правцу предузели и предузимамо читав низ мјера. У склопу тих активности, појачано радимо на креирању и надоградњи наших медија, а све у циљу благовремене информисаности и интеракције са купцима електричне енергије. ЗЕДП „Електро-Бијељина“ све је више заступљена у модерним медијима, те смо у протеклом периоду радили на информисању наших купаца путем друштвених мрежа и редизајнираног сајта Предузећа. Као новост увели смо могућност електронске попуне обрасца-захтјева за електронски пријем рачуна за утрошену електричну енергију путем електронске поште. Такође, редовно и ажурно обавјештавамо купце путем друштвених мрежа и других медија о планираним и непланираним искључењима.“

- Које су то планиране новине у раду „Електро-Бијељинекада је ријеч о информисању јавности?

„У блиској будућности завршићемо и креирање апликације ЗЕДП „Електро-Бијељина“ за паметне телефоне, прве у Електропривреди Републике Српске, те ће наши купци бити редовно информисани о вијестима из нашег Предузећа и путем овог медија. Али, не само то, путем апликације купци ће моћи израчунати своју потрошњу електричне енергије, имаће на располагању опцију разговора и преписке са дежурним радницима у информативним службама и читав низ других опција. У плану нам је и даљи рад на друштвено одговорном понашању нашег Предузећа, активним учешћем у друштвено-корисним акцијама, хуманитарним активностима, као и подршци младима, друштвеном активизму итд.“

- Које су жеље за будућност?

„Улажући свакодневне напоре и енергију, жеља нам је да ЗЕДП „Електро-Бијељина“ буде свијетао примјер односа према купцима, одговорног пословања, развоја електроенергетске мреже, као и лидер у области дистрибуције електричне енергије. Континуираним и преданим радом не сумњамо да ћемо то постићи и бити и у будућности синоним за одговорно предузеће са јасном визијом развоја.“

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ