ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

- На које сегменте „Електро-Бијељина“ ставља највећи фокус у свом пословању?

„Свјесни чињенице да је дошло до отварања тржишта електричне енергије и да ће неминовно доћи до појаве нових снабдјевача који ће нудити електричну енергију, ЗЕДП „Електро-Бијељина“ је у претходном периоду у фокус свог пословања поставила унапређење односа са потрошачима и интерна побољшања“.

- На који начин остварујете веће задовољство ваших купаца?

„Инвестиције које су усмјерене ка реконструкцији и изградњи електроенергетских објеката и прикључака те реализацији SCADA пројекта на подручју два града и једанаест општина и више од 110 хиљада купаца које својом мрежом покрива „Електро-Бијељина“ засигурно ће купцима – потрошачима осигурати квалитет електричне енергије и континуитет у снабдијевању. С друге стране, са одређеним бројем купаца су одржани састанци и на њихово задовољство пронађена су рјешења око измирења обавеза за испоручену електричну енергију. Такође, убрзан је процес рјешавања приговора купаца, уважене су и сугестије купаца тако да ће у наредном периоду њихови приједлози бити у великој мјери и имплементирани“.

- Које су новине у односима са потрошачима?

„Отишли смо и корак даље у унапређењу односа са потрошачима. Данас се купцима пружа могућност добијања рачуна путем електронске поште, а ова услуга ће ускоро бити допуњења са апликацијом која ће омогућити брз и једноставан начин плаћања рачуна за испоручену електричну енергију“.

- Кажите нам нешто о интерним побољшањима унутар „Електро-Бијељине

"Када је ријеч о побољшању интерних процеса, у току је низ обука како интерног, тако и екстерног карактера, и то за руководиоце сектора, шефове служби и одјељења, управнике пословница, главних електромонтера и других радника. Инсистира се на примјени прописаних процедура, упутстава и других аката у којима су јасно дефинисани пословни процеси и начин њихове релаизације. Кроз наведене активности ће се осигурати веће делегирање овлашћења, али и одговорности, и то од виших ка нижим организационим нивоима, брже отклањање кварова, скратиће се вријеме од пријема захтјева до саме израде прикључака, обезбиједити редовнија достава рачуна, квалитетније информисање потрошача, обимнија реконструкција средње и нисконапонске мреже, те додатно смањити губици електричне енергије који су у првом полугодишту 2017. године били на најнижем нивоу у историји пословања "Електро-Бијељине" – од свега 7,78%".       

- Које је резултате све поменуто донијело?

"Резултат свих тих напора уложених у претходном периоду јесте повећање прихода у првом полугодишту 2017. године у односу на план и приход остварен у истом периоду 2016. године и то за више од 5 милиона КМ те смањење трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова у износу од око 325 хиљада КМ. На тај начин је ојачана финансијска стабилност и створени су услови да се у наредном периоду увећа обим улагања и осигура да снабдијевање електричном енергијом ефикасно функционише. Дакле, има простора за побољшања у раду и на том путу ћемо истрајати. Дубоко сам увјерен да ће сви запослени дати свој допринос да наши потрошачи осјете побољшања и да ће се кроз одговорнији приступ послу остварити додатне уштеде и осигурати сатисфакција купаца и виталност пословања ЗЕДП „Електро-Бијељина"."

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ