ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

- На које сегменте „Електро-Бијељина“ ставља највећи фокус у свом пословању?

„Свјесни чињенице да је дошло до отварања тржишта електричне енергије и да ће неминовно доћи до појаве нових снабдјевача који ће нудити електричну енергију, ЗЕДП „Електро-Бијељина“ је у претходном периоду у фокус свог пословања поставила унапређење односа са потрошачима и интерна побољшања“.

- На који начин остварујете веће задовољство ваших купаца?

„Инвестиције које су усмјерене ка реконструкцији и изградњи електроенергетских објеката и прикључака те реализацији SCADA пројекта на подручју два града и једанаест општина и више од 110 хиљада купаца које својом мрежом покрива „Електро-Бијељина“ засигурно ће купцима – потрошачима осигурати квалитет електричне енергије и континуитет у снабдијевању. С друге стране, са одређеним бројем купаца су одржани састанци и на њихово задовољство пронађена су рјешења око измирења обавеза за испоручену електричну енергију. Такође, убрзан је процес рјешавања приговора купаца, уважене су и сугестије купаца тако да ће у наредном периоду њихови приједлози бити у великој мјери и имплементирани“.

- Које су новине у односима са потрошачима?

„Отишли смо и корак даље у унапређењу односа са потрошачима. Данас се купцима пружа могућност добијања рачуна путем електронске поште, а ова услуга ће ускоро бити допуњења са апликацијом која ће омогућити брз и једноставан начин плаћања рачуна за испоручену електричну енергију“.

- Кажите нам нешто о интерним побољшањима унутар „Електро-Бијељине

"Када је ријеч о побољшању интерних процеса, у току је низ обука како интерног, тако и екстерног карактера, и то за руководиоце сектора, шефове служби и одјељења, управнике пословница, главних електромонтера и других радника. Инсистира се на примјени прописаних процедура, упутстава и других аката у којима су јасно дефинисани пословни процеси и начин њихове релаизације. Кроз наведене активности ће се осигурати веће делегирање овлашћења, али и одговорности, и то од виших ка нижим организационим нивоима, брже отклањање кварова, скратиће се вријеме од пријема захтјева до саме израде прикључака, обезбиједити редовнија достава рачуна, квалитетније информисање потрошача, обимнија реконструкција средње и нисконапонске мреже, те додатно смањити губици електричне енергије који су у првом полугодишту 2017. године били на најнижем нивоу у историји пословања "Електро-Бијељине" – од свега 7,78%".       

- Које је резултате све поменуто донијело?

"Резултат свих тих напора уложених у претходном периоду јесте повећање прихода у првом полугодишту 2017. године у односу на план и приход остварен у истом периоду 2016. године и то за више од 5 милиона КМ те смањење трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова у износу од око 325 хиљада КМ. На тај начин је ојачана финансијска стабилност и створени су услови да се у наредном периоду увећа обим улагања и осигура да снабдијевање електричном енергијом ефикасно функционише. Дакле, има простора за побољшања у раду и на том путу ћемо истрајати. Дубоко сам увјерен да ће сви запослени дати свој допринос да наши потрошачи осјете побољшања и да ће се кроз одговорнији приступ послу остварити додатне уштеде и осигурати сатисфакција купаца и виталност пословања ЗЕДП „Електро-Бијељина"."

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ