ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

МХ ''Електропривреда Републике Српске'' је прије десетак година донијела стратешку одлуку да у својим дистрибутивним предузећима, као и на нивоу Матичног предузећа, крене са реализацијом пројекта увођења SCADA система. Ријеч је о систему без кога ни једна свјетска дистрибуција не ради уколико жели да се сврста у ред озбиљних компанија ове врсте. На нивоу ЕРС-а само су два зависна предузећа имала неки вид таквог система (''Електро Добој'' и ''Електрокрајина''), али незадовољавајућих могућности и неувезаних на нивоу ЕРС. Слична слика је и у ФБиХ, тако да су и двије електропривреде са тог подручја одлучиле да покрену сличну процедуру.

 - Како је ''Електро-Бијељина'' прихватила одлуку ЕРС-а да се покрене увођење SCADA система?

„ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' је са задовољством подржала ту замисао и одмах кренула у припреме својих електроенергетских објеката како би исти били у могућности да буду укључени у систем даљинског надзора и управљања (SCADA). Реконструисали смо све старије ТС 35/10 kV и мале хидроелектране, те дјелимично обезбједили комуникационе линије за пренос сигнала. Захваљујући изузетно квалитетном стручном кадру нашег Предузећа активно смо учествовали у изради студије за увођење дистрибутивног SCADA система, као и у дефинисању тендерске документације и одабиру испоручиоца овог система. Такође смо успјешно започели и аутоматизацију 10 kV мреже уградњом управљивих растављача снаге и локатора квара с основним циљем да и ова мреже буде дио дитрибутивног SCADA система. За замјену расклопне опреме и система заштита и мјерења, увођење интерних SCADA система у електроенергетским објектима, уградњу управљивих растављача, изградњу комуникационих путева, израду студија ''Електро-Бијељина'' је у претходних десетак година уложила више од 10.000.000 КМ.“

 - У којој је тренутно фази увођење пројекта SCADA?

„У јуну мјесецу 2017. године је потписан уговор са реномираном свјетском компанијом Siemens, чији ће SCADA систем бити примјењен у нашој Електропривреди, а самим тим и у ''Електро-Бијељини''. Рок за завршетак комплетног посла је 2,5 године, али прве користи од њега очекујемо већ средином 2018. године. Комплетан софтверски пакет и његова инсталација и стављање у функцију, обезбјеђење материјала за изградњу недостајућих комуникационих путева, те нешто резервне опреме за електроенергетске објекте који ће бити у овом систему ће наше Предузеће коштати око 2.000.000 КМ. Реализација овог Уговора је започела ових дана на најбољи могући начин, обуком кадрова који ће бити укључени у овај посао.“

- Који су бенефити за ''Електро-Бијељину'' и њене купце увођењем SCADA система?

"Основна функција SCADA система је тренутно праћење из диспечерских центара свих дешавања на кључним електроенергетским објектима, анализа тих дешавања и правовремено превентивно дјеловање као би се избјегли застоји и оштећење опреме. Такође, дистрибутивни SCADA систем ће омогућити и даљинско управљање расклопном опремом у тим електроенергетским објектима, те тиме скратити трајање неопходних застоја у испоруци електричне енергије, било да је ријеч о промјенама уклопних стања или обезбјеђивању алтернативних праваца напајања у случају кварова на електродистрибутивној мрежи или реконфигурисању мреже. Уз овај софтвер испоручилац ће обезбједити и ОDS и DMS софтвере, који ће црпећи податке из SCADA система, омогућити квалитетније планирање и оперативни рад екипа на терену, као и све потребне прорачуне неопходне за квалитетно планирање инвестиционих активности и уклопних стања средњенапонских мрежа (прорачуни токова снага, падова напона, струја кратких спојева, губитака...). Увођењем овог система наше Предузеће ће значајно побољшати услове пословања у смислу квалитетнијег обављања обавезне јавне услуге снабдијевања крајњих купаца електричном енергијом, као и могућностима економичнијег и поузданијег кориштења постојећих и благовременог квалитетнијег планирања изградње будућих електроенергетских капацитета."

 - Зашто сматрате револуционарним помаком у пословању увођење SCADA система?

„ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' је у претходним годинама стала раме уз раме најбољим свјетским дистрибутивним компанијама по много чему (стручним кадровима, технолошким рјешењима, нивоом дистрибутивних губитака, наплати, комуникацији са купцима и јавношћу...), а увођењем дистибутивног SCADA система и могућностима које он пружа неће се скоро ни по чему разликовати од њих. За неколико година ћемо с поносом моћи за себе рећи да смо дистрибутивна компанија свјетског нивоа!“

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ