ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

МХ ''Електропривреда Републике Српске'' је прије десетак година донијела стратешку одлуку да у својим дистрибутивним предузећима, као и на нивоу Матичног предузећа, крене са реализацијом пројекта увођења SCADA система. Ријеч је о систему без кога ни једна свјетска дистрибуција не ради уколико жели да се сврста у ред озбиљних компанија ове врсте. На нивоу ЕРС-а само су два зависна предузећа имала неки вид таквог система (''Електро Добој'' и ''Електрокрајина''), али незадовољавајућих могућности и неувезаних на нивоу ЕРС. Слична слика је и у ФБиХ, тако да су и двије електропривреде са тог подручја одлучиле да покрену сличну процедуру.

 - Како је ''Електро-Бијељина'' прихватила одлуку ЕРС-а да се покрене увођење SCADA система?

„ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' је са задовољством подржала ту замисао и одмах кренула у припреме својих електроенергетских објеката како би исти били у могућности да буду укључени у систем даљинског надзора и управљања (SCADA). Реконструисали смо све старије ТС 35/10 kV и мале хидроелектране, те дјелимично обезбједили комуникационе линије за пренос сигнала. Захваљујући изузетно квалитетном стручном кадру нашег Предузећа активно смо учествовали у изради студије за увођење дистрибутивног SCADA система, као и у дефинисању тендерске документације и одабиру испоручиоца овог система. Такође смо успјешно започели и аутоматизацију 10 kV мреже уградњом управљивих растављача снаге и локатора квара с основним циљем да и ова мреже буде дио дитрибутивног SCADA система. За замјену расклопне опреме и система заштита и мјерења, увођење интерних SCADA система у електроенергетским објектима, уградњу управљивих растављача, изградњу комуникационих путева, израду студија ''Електро-Бијељина'' је у претходних десетак година уложила више од 10.000.000 КМ.“

 - У којој је тренутно фази увођење пројекта SCADA?

„У јуну мјесецу 2017. године је потписан уговор са реномираном свјетском компанијом Siemens, чији ће SCADA систем бити примјењен у нашој Електропривреди, а самим тим и у ''Електро-Бијељини''. Рок за завршетак комплетног посла је 2,5 године, али прве користи од њега очекујемо већ средином 2018. године. Комплетан софтверски пакет и његова инсталација и стављање у функцију, обезбјеђење материјала за изградњу недостајућих комуникационих путева, те нешто резервне опреме за електроенергетске објекте који ће бити у овом систему ће наше Предузеће коштати око 2.000.000 КМ. Реализација овог Уговора је започела ових дана на најбољи могући начин, обуком кадрова који ће бити укључени у овај посао.“

- Који су бенефити за ''Електро-Бијељину'' и њене купце увођењем SCADA система?

"Основна функција SCADA система је тренутно праћење из диспечерских центара свих дешавања на кључним електроенергетским објектима, анализа тих дешавања и правовремено превентивно дјеловање као би се избјегли застоји и оштећење опреме. Такође, дистрибутивни SCADA систем ће омогућити и даљинско управљање расклопном опремом у тим електроенергетским објектима, те тиме скратити трајање неопходних застоја у испоруци електричне енергије, било да је ријеч о промјенама уклопних стања или обезбјеђивању алтернативних праваца напајања у случају кварова на електродистрибутивној мрежи или реконфигурисању мреже. Уз овај софтвер испоручилац ће обезбједити и ОDS и DMS софтвере, који ће црпећи податке из SCADA система, омогућити квалитетније планирање и оперативни рад екипа на терену, као и све потребне прорачуне неопходне за квалитетно планирање инвестиционих активности и уклопних стања средњенапонских мрежа (прорачуни токова снага, падова напона, струја кратких спојева, губитака...). Увођењем овог система наше Предузеће ће значајно побољшати услове пословања у смислу квалитетнијег обављања обавезне јавне услуге снабдијевања крајњих купаца електричном енергијом, као и могућностима економичнијег и поузданијег кориштења постојећих и благовременог квалитетнијег планирања изградње будућих електроенергетских капацитета."

 - Зашто сматрате револуционарним помаком у пословању увођење SCADA система?

„ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' је у претходним годинама стала раме уз раме најбољим свјетским дистрибутивним компанијама по много чему (стручним кадровима, технолошким рјешењима, нивоом дистрибутивних губитака, наплати, комуникацији са купцима и јавношћу...), а увођењем дистибутивног SCADA система и могућностима које он пружа неће се скоро ни по чему разликовати од њих. За неколико година ћемо с поносом моћи за себе рећи да смо дистрибутивна компанија свјетског нивоа!“

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејони Драгаљевац и Дворови.

РЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 303 трафо станица и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ