ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

У последње вријеме "Електро-Бијељина" биљежи запажене резултате. Реците нам нешто више о њима

„Претходни период је за ЗЕДП “Електро-Бијељина” био један од најуспјешнијих у вишедеценијском раду, што је доказ континуираног, одговорног и квалитетног рада у свим сегментима пословања.

 

Велико задовољство представља чињеница да смо у мјесецима иза нас остварили неколико запажених резултата, почевши од најнижих дистрибутивних губитака у историји “Електро-Бијељине”, од свега 7,78 одсто, па преко наплате потраживања од 100 милиона марака на годишњем новоу, до значајних инвестиција у електро-енергетску мрежу и објекте.”

Како сте успјели да остварите овако добре резултате?

„Све побројано је плод системског и одговорног приступа у рјешавању послова у сваком сегменту нашег Предузећа, почевши од саме Управе, до вриједних радника на терену. Поменути резултати и постизање високог нивоа у пословању, дају нам и обавезу више да истрајемо у таквом тренду и да побољшамо одређене сегменте, како бисмо остварили још неке зацртане циљеве.“

Који су то планови за наредни период?

“И у наредном периоду пред “Електро-Бијељином” су значајне инвестиције, које ћемо сами или у партнерском односу са другим компанијама, започети и реализовати, како би систем дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом беспрекорно функционисао.“

Који су планирани пројекти “Електро-Бијељине”?

„Заједно са “Електропреносом БиХ” кренућемо у реализацију два капитална пројекта, гдје се ради о комплетној реконструкцији и изградњи нових високонапонских и средњенапонских постројења у ТС 110/x kV “Бијељина 1” и 110/35 kV “Зворник”. Вриједност инвестиције је преко 10 милиона марака, а највећи дио трошкова ће финансирати “Електропренос БиХ”, док ће “Електро-Бијељина” изградити средњенапонске расплете на овим објектима и обезбједити алтернативна напајања купаца у вријеме радова на овим објектима. Такође, спремни смо за имплементацију капиталног пројекта SCADA  који се реализује на нивоу Електропривреде Републике Српске.“

Да ли ће, поред планираних пројеката које сте поменули, бити радова на мрежи и на осталим подручјима које покрива “Електро-Бијељина”?

„Значајних радова на далеководима и нисконапонској мрежи ће бити и на подручју осталих 11 општина које мрежом покрива “Електро-Бијељина”, све са циљем да се купцима обезбиједи квалитет и континуитет снабдијевања електричном енергијом.“

Чему ћете посветити пажњу у будућем времену?

„Значајну пажњу ћемо посветити даљем побољшању наплате потраживања, а нарочито треба истаћи значај медијације, јер смо на тај начин већ постигли запажене резултате. Да бисмо све зацртане циљеве остварили, неопходна је већа одговорност свих запослених у приступу послу и свјесни одговорности и значаја “Електро-Бијељине”, ми ћемо и на том пољу учинити значајне кораке.“

Који је то број купаца који се снабдијева електричном енергијом преко “Електро-Бијељине”?

„Тренутно “Електро-Бијељина” има око 110 хиљада купаца и својом мрежом покрива подручје два града и једанаест општина сјеверо-источног дијела Републике Српске.“

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејони Драгаљевац и Дворови.

РЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 303 трафо станица и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ