ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 4180/2016-NO/V-17. Od 06.09.2016. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

 

S A Z I V A

 

Redovnu Skupštinu akcionara, MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, koja je po redu 47., koja će se održati dana 10.10.2016. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Ppeduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.

Redovna Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina u 2015. godini, Finansijskog izvještaja za 2015. godinu, donošenja odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini, raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje jednog člana nadzornog odbora i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

 

D n e v n i   r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 46. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 15.04.2016. godine (Materijal)

5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u periodu od 20.08.2015.godine do 06.09.2016. godine  (Materijal)

6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u periodu od 14.08.2015. godine do 31.08. 2016. godine (Materijal)

7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP “Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2015. godini (Materijal)

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2015.god. (Materijal)

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Deloitte za 2015.godinu (Materijal)

10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2015. godini (Materijal)

11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2015. godini  (Materijal)

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini  (Materijal)

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

14. Razmatranje i usvajanje Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina,i to:
a) Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred Penzijskog rezervnog fonda (PREF)
b) Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora do izbora jednog člana po Javnom konkursu (Materijal)

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje- ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

16. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal1 i Materijal2)

17. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro- Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

18. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike praćenja naplate potraživanja, ispravku vrijednosti i otpis potraživanja MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina (Materijal)

19. Razno.

 

Prijedlog Odluka za 47. sjednicu akcionara

Odluke Nadzornog odbora za 47. sjednicu akcionara


U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi 10.10.2016. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 11.10.2016. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 30.09.2016. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.

Akcionari mogu glasati pisanim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

NADZORNI ODBOR


Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ