ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 • Рођен је 18.02.1962. године у Бијељини гдје је завршио основну и средњу школу.
 • Електротехнички факултет Одсјек за енергетику, завршио је на Универзитету у Београду 1987. године.
 • Приправнички стаж започео је као приправник у Енергоинвесту – Институту за електроенергетику у Сарајеву, а затим је распоређен на послове дипломираног електроинжењера за развој мијерних трансформатора, те као главни инжењер на развоју напонских мјерних трасформатора гдје остаје све до 1991. године када прелази у "Панафлекс" - фабрику савитљивих цијеви и вратила гдје ради до 1994. године обављајући послове инжењера за одржавање.
 • Дана 01.01.1995. године заснива радни однос у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина гдје и данас ради.
 • У току радног односа у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина био је распоређен на сљедећим радним мјестима:
  • од 01.01.1995. г. до 31.07.1999. г. на пословима радног мјеста самосталног референта за енергетику и експлоатацију,
  • од 01.08.1999. г. до 28.02.2000. г. на радном мјесту в.д. директора Предузећа,
  • од 01.03.2000. г. до 14.07.2001. г. на радном мјесту главног инжењера за експлоатацију,
  • од 15. 07.2001. г. до 25.01.2005. г. на радном мјесту руководиоца службе експлоатације,
  • од 26.01.2005. г. до 20.06.2006. г. на пословима радног мјеста руководиоца техничког сектора,
  • од 21.06.2006. г. до 15.07.2011. г. на радном мјесту в.д извршног директора за техничке послове.
 • Одлуком в.д. Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина након објављеног Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе Предузећа, дана 16.07.2011. године именован је на функцију извршног директора за техничке послове у овом Предузећу.
 • У међувремену је од 26.01.2000. до 25.01.2005. г. изабран на функцију предсједника Скупштине општине Бијељина.
 • Ожењен је и отац троје дјеце.
Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ