ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

ДИРЕКТОР

Др Васо Арсеновић је рођен 28.3.1978. године у Бијељини. Основну и средњу Економску школу је завршио у Бијељини као вуковац и ученик генерације.

Економски факултет Универзитета у Београду уписао је 1996. године. Дипломирао је 2000. године као један од најмлађих дипломираних економиста у генерацији.

Магистарске студије је уписао на Факултету за економију и менаџмент Слобомир П универзитета у Бијељини 2005. године. Магистрирао је 2008. године, а 2010. године је стекао научно звање доктор економских наука. Током студија је био стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске и привредних субјеката.

Запослен је од 2000. године, прво у предузећу Примус д.o.o. из Бијељине на комерцијално-финансијским пословима и пословима руководиоца набавке и продаје, а затим од 2005. године на Факултету за економију и менаџмент Слобомир П универзитета. На Факултету за економију и менаџмент као универзитетски професор обављао је функцију продекана за наставу, а у једном мандату је био и декан Факултета. У периоду од маја 2012. до марта 2014. године био је в.д. ректор Слобомир П универзитета.

На Независном универзитету Бања Лука је био запослен од октобра 2014. године до маја 2016. године гдје је обављао функцију декана Економског факултета и изводио наставу из предмета из области менаџмента и пословних финансија. У периоду мај - децембар 2016. године био је именован за в.д. начелника Одјељења за финансије Града Бијељина. У ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. је од јануара 2017. године, прво као савјетник, а затим као в.д. извршни директор за економско-финансијске послове.

Објавио је више од двадесет научних и стручних радова из области менаџмента, пословних финансија, рачуноводства и маркетинга, као и научну књигу "Формулисање стратегије предузећа". Учествовао је у реализацији низа пројеката под окриљем Европске комисије, Савјета Европе, Министарства науке и технологије Републике Српске те у изради великог броја елабората о оправданости улагања, економско-финансијских анализа и пословних планова за потребе научних института, установа, предузећа и других организација. Вјештак је економске струке.

Посједује и одређено међународно искуство. 2001. године је боравио у Њемачкој у програму двогодишњег школовања за пословне тренере и консултанте, а 2009. године боравио је у САД-у на Northern Illinois University, DeKalb, Chicago.

Професионално је играо кошарку за Кошаркашки клуб "Радник" из Бијељине. Активни је учесник великог броја акција хуманитарног и друштвено-корисног карактера.

Живи у Бијељини. Ожењен је и има једно дијете. Говори енглески, руски и италијански језик.

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ