ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Предузећем управљају власници, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и Статутом.

Скупштину чине и у њој право учешћа имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, односно њихови пуномоћници.

Скупштине се сазива по потреби најмање једанпут годишње (редовна), а сазива је Надзорни одбор, у изузетним случајевима и Управа, односно чланови Предузећа (акционари).

Од 09. фебруара 2005. године Предузеће је трансформисано у Акционарско друштво: Електродистрибутивно предузеће "Електро Бијељина" а.д. Бијељина, које је правни наслиједник ЗДП-а. Учешће у укупном капиталу Предузећа је:

Државни капитал 65 %
Мали акционари 20 %
ПРЕФ 10 %
Фонд за реституцију 5 %

 

 

Предузеће је 2006. године трансформисано у Мјешовити холдинг "Електропривреда" Републике Српске Требиње, Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина на основу Закона о предузећима, Закона о јавним предузећима и Одлуке Владе Републике Српске о организовању Мјешовитог холдинга "Електропривреда" Републике Српске Требиње. Предузеће је правни наслиједник ЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина.

 

Пословник о раду Скупштине акционара (2012)

 

СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сједница 49 - 16.06.2017. године - Записник са сједнице

Сједница 48 - 21.12.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 47 - 10.10.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 46 - 15.04.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 45 - 29.02.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 44 - 18.01.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 43 - 25.09.2015. године - Записник са сједнице

Сједница 42 - 17.04.2015. године - Записник са сједнице - Записник са поновљене сједнице - Записник са поновљене сједнице /18.05.2015./

Сједница 41 - 08.01.2015. године - Записник са сједнице

Сједница 40 - 22.08.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 39 - 18.06.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 38 - 20.01.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 37 - 28.10.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 36 - 07.10.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 35 - 20.08.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 34 - 28.01.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 33 - 27.12.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 32 - 20.07.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 31 - 20.07.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 30 - 08.06.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 29 - 26.12.2011. године - Записник са сједнице

Сједница 28 - 14.10.2011. године - Записник са сједнице 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ