ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Предузећем управљају власници, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и Статутом.

Скупштину чине и у њој право учешћа имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, односно њихови пуномоћници.

Скупштине се сазива по потреби најмање једанпут годишње (редовна), а сазива је Надзорни одбор, у изузетним случајевима и Управа, односно чланови Предузећа (акционари).

Од 09. фебруара 2005. године Предузеће је трансформисано у Акционарско друштво: Електродистрибутивно предузеће "Електро Бијељина" а.д. Бијељина, које је правни наслиједник ЗДП-а. Учешће у укупном капиталу Предузећа је:

Државни капитал 65 %
Мали акционари 20 %
ПРЕФ 10 %
Фонд за реституцију 5 %

 

 

Предузеће је 2006. године трансформисано у Мјешовити холдинг "Електропривреда" Републике Српске Требиње, Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина на основу Закона о предузећима, Закона о јавним предузећима и Одлуке Владе Републике Српске о организовању Мјешовитог холдинга "Електропривреда" Републике Српске Требиње. Предузеће је правни наслиједник ЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина.

 

Пословник о раду Скупштине акционара (2012)

 

СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сједница 54 - 17.01.2019. године - Записник са сједнице

Сједница 53 - 11.05.2018. године - Записник са сједнице

Сједница 52 - 19.03.2018. године - Записник са сједнице

Сједница 51 - 26.01.2018. године - Записник са сједнице

Сједница 50 - 22.12.2017. године - Записник са сједнице

Сједница 49 - 16.06.2017. године - Записник са сједнице

Сједница 48 - 21.12.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 47 - 10.10.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 46 - 15.04.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 45 - 29.02.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 44 - 18.01.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 43 - 25.09.2015. године - Записник са сједнице

Сједница 42 - 17.04.2015. године - Записник са сједнице - Записник са поновљене сједнице - Записник са поновљене сједнице /18.05.2015./

Сједница 41 - 08.01.2015. године - Записник са сједнице

Сједница 40 - 22.08.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 39 - 18.06.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 38 - 20.01.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 37 - 28.10.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 36 - 07.10.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 35 - 20.08.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 34 - 28.01.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 33 - 27.12.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 32 - 20.07.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 31 - 20.07.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 30 - 08.06.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 29 - 26.12.2011. године - Записник са сједнице

Сједница 28 - 14.10.2011. године - Записник са сједнице 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ