ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

ПУН НАЗИВ

Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће акционарско друштво Требиње - Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. Бијељина

 

ЛОГО

 

АДРЕСА ПРЕДУЗЕЋА

Бијељина, улица Мајевичка 97

 

СТРУКТУРА ВЛАСНИШТВА

 • Државни капитал: 65.0%
 • Mали акционари: 20.0%
 • ПРЕФ: 10.0 %
 • Фонд за реституцију: 5.0%.

 

ДЈЕЛАТНОСТ

 • Дистрибуција електричне енергије (претежна дјелатност од општег интереса које обавља друштво),
 • Производња електричне енергије (у хидроелектранама везаним за дистрибутивну мрежу - мале хидроелектране),
 • Снабдијевање и трговина електричном енергијом.

 

МИСИЈА

 • Поузданост у снабдијевању електричном енергијом свих категорија купаца.
 • Повећање квалитета мреже новим инвестицијама у електродистрибутивне процесе, а самим тим и смањење нежељених губитака.
 • Ефикасно дјеловање у циљу откривања и санкционисања неовлаштене потрошње.
 • Побољшање квалитета услуге на задовољство крајњег купца.
 • Повећање мотивисаности и обучености запослених како би се остварио константан развој Предузећа.

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ